Shiva Panchakshara Mantra LyricsNagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai 'Na'karaya namashivaya.

Mandakini salila chandana charchithaya,
Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,
Tasmai 'Ma'karaya namashivaya.

Shivaaya gowri vadanara vinda,
Sooryaya daksha dwara naasakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
Tasmai 'Si'karaya namashivaya.


Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
Munendra devarchitha shekaraya,
Chandrarka vaiswanara lochanaya,
Tasmai 'Va'karaya namashivaya.

Yaksha swaroopaya jada dharaya,
Pinaka hasthathaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya,
Tasmai 'Ya'karaya namashivaya.

Phalasruthi

Panchaksharamidham punyam,
Ya padeth Shiva sannidhou,
Shivaloka maapnothi,
Shive na saha modathe.Sadguru Shri Aniruddha Bapu has asked all the Bhaktas to chant the
Shiva Panchakshara Stotram Aradhana Jyoti 62 page 92 daily from 19th Feb 2009 to 5th March 2009.

0 Responses to "Shiva Panchakshara Stotram"

Post a Comment